CJP

Hoe ontstaat een nieuwe voorstelling?

Nieuwe voorstelling maken

Veel mensen zijn benieuwd hoe we een voorstelling maken! Daarom nemen we je in deze blog mee in dit proces! Leuk!

Er komt een vraag of we hebben zelf een idee

Het begint meestal met een vraag van een klant. Denk dan b.v. aan scholen, gemeenten, GGD ‘s etc. maar uiteraard hebben we zelf ook ideeën voor een voorstelling over een onderwerp waarvan wij denken ‘daar willen we echt graag iets mee’.

We zijn nu bezig met het maken van de voorstelling met als werktitel: ‘Binnenstebuiten’.
Deze voorstelling gaat over hoe belangrijk de buitenkant is als je jong bent!
Hoe zie ik eruit? Doe ik niet raar, vinden mensen mij leuk, hoor ik wel bij etc. Maar dat er achter de buitenkant van jongeren soms een hele andere binnenwereld verborgen blijft.

Nieuwe voorstelling ‘Binnenstebuiten’

De voorstelling gaat vooral over hoe lastig het is om te weten wie je bent en waar je voor staat om daarna ook nog eens te durven zijn wie je bent met al je zekere en onzekere kanten.

Het beeld van de werkelijkheid vaak gevormd door wat je ziet aan de buitenkant en door bijvoorbeeld wat je ziet op social media maar dat is zeker niet de volledige werkelijkheid. Niemand is altijd vrolijk! Maar het lijkt wel of verdriet, onzekerheid of angst er niet meer mag zijn.

Ontstaan van gedoe en problemen

Als we met z’n allen alleen maar de vrolijke buitenkant laten zien en de andere gevoelens wegstoppen en niet bespreken kunnen we daar last van krijgen. Het kan angststoornissen, dwangneuroses, eenzaamheid of depressie veroorzaken.

Een heel belangrijk onderwerp om te bespreken, vinden wij

Als wij zo een belangrijk onderwerp bespreekbaar willen maken zoeken we samenwerking met professionals die ons de ins en outs van de problematiek leren.

Voor deze voorstelling werken we samen met Jolanda van Gerwe van Join Us www.join-us.nu . Jolanda heeft een methodiek ontwikkeld om eenzame jongeren te leren hoe je van eenzaamheidsgevoelens af kunt komen. De methode leert je vaardigheden om in contact te komen met anderen en hier weer plezier aan te beleven!

De jongeren zelf aan het woord

Waarom is die buitenkant zo belangrijk en waarom is het soms zo lastig om ook je onzekerheden te bespreken?

Om pakkende scenes te kunnen maken hebben we informatie van jongeren zelf nodig. Eerst luisteren, dat is heel belangrijk. We duiken in hun belevingswereld door vragen te stellen. We hebben veel ervaring met jongeren en weten hoe we op de juiste manier de informatie die we nodig hebben boven tafel krijgen.

Voor deze voorstelling zijn we in gesprek gegaan met jongeren in het 3e jaar van een school in Tilburg. Uit deze gesprekken bleek dat bijna iedere jongere problemen ervaart. Problemen met broer of zus, scheidingen, ruzies, kanker of andere ziektes. Maar het delen van deze problemen blijkt ‘een ding’ te zijn.

Dat versterkt onze intrinsieke motivatie om een goede voorstelling te maken.

Jij mag er zijn!

De boodschap die we willen overbrengen is dat iedereen er mag zijn! Helemaal! We willen praten over de maskers, over identiteit (wie en wat ben ik) en over verdriet en angst. Verdriet, angst en onzekerheid hoort bij het leven van iedereen en is dus helemaal niet zo raaaarrrrr!

Doel van de voorstelling

We bepalen het doel van de voorstelling door focuswoorden te benoemen.
• Sociale media/ influencers
• Realistisch en echt!
• Bewust
• Doorbrekend
• Handvatten aanbieden
• Muziek
• Belangrijk nazorg!
• Rol van de contactpersoon op school

Vaststellen van karakters in de voorstelling

Naar aanleiding van de informatie die we via verschillende kanalen hebben verzameld bepalen we welke karakters we nodig hebben voor de voorstelling. Meestal werken we met drie karakters, maar voor deze voorstelling hebben we gekozen voor vier karakters. Spannend is dat wel want dan wordt de voorstelling weer iets duurder. Ook een ding waar je altijd rekening mee moet houden. Het moet wel betaalbaar blijven voor scholen!

We willen dat jongeren zich gaan identificeren met een karakter en we willen daarom genoeg diversiteit in de voorstelling aanbieden. Het leven is immers niet zwart/wit. Dat willen we juist benadrukken. Iedereen en alles mag er zijn.

Een blauwdruk maken

Nadat we de karakters hebben benoemd gaan we een blauwdruk maken van de voorstelling. Uit de informatie die we van de jongeren hebben gekregen filteren we herkenbare situaties die we opsplitsen in scenes.

We vinden het belangrijk dat er een positief gevoel ontstaat. Het gevoel van ‘het is oké’.
We willen jongeren laten nadenken en andere opties aanbieden, maar we willen geen zware voorstelling maken.

We kunnen gaan oefenen

Nu mogen we gaan oefenen en zien hoe onze voorbereiding in de praktijk uitpakt. We gaan oefenen met onze scripts en verdiepen ons in de rol die we mogen spelen.

De uitdaging ligt in de tijd. Veel scholen werken met blokken van 40 tot 50 minuten. Het liefst werken we met blokuren zodat er ook nog tijd is om het gesprek aan te gaan en nazorg te bieden. Maar dit kan niet altijd dus moeten we onze voorstellingen beknopt houden.

Want op het moment dat de bel gaat, zijn we de aandacht van de jongeren kwijt. Wij willen koste wat kost de voorstelling afmaken zodat jongeren met een positief gevoel van ‘het is eigenlijk best oké’ het lokaal verlaten.

Nazorg

Per onderwerp bekijken we hoe we de nazorg regelen. Een voorstelling kan bij iemand heel wat losmaken. Ook al willen we geen zware voorstelling maken het kan voorkomen dat er tijdens een voorstelling tranen vloeien. Wij streven naar interactie met ons publiek en willen iedereen stimuleren erbij te blijven.

Deze jongeren willen we niet aan hun lot overlaten. De nazorg ligt vooral bij de scholen. Maar voor deze voorstelling gaan we samenwerken met twee journalistieke stagiaires Bo en Lisa. Zij zorgen voor een nieuwe vorm van journalistiek waarin ‘het verhaal’ centraal staat. Zij hebben ook een les ontwikkeld die voor en na de voorstelling ingezet kan worden. Ook hebben zij online allerlei info beschikbaar om jongeren nazorg te bieden.

Try-out nieuwe voorstelling

Nu is het moment aangebroken. Op 13 maart spelen we onze eerste try-out. Pas dan kunnen we de hiaten in de voorstelling opsporen en de voorstelling aanscherpen. Een spannend moment voor ons. Wij hebben namelijk goed uitgedacht wat we willen overbrengen en hoe dat we dat willen doen, maar of het ook zo uitpakt is altijd de grote vraag.

We hebben er zin in!

Nieuwe voorstelling voor de ouders

Omdat ouders de eerstaangewezen personen zijn om onderwerpen met hun kinderen te bespreken willen we ook samen met deskundigen voor de ouders een ouderavond in elkaar zetten. Want hoe maak je zo’n lastig onderwerp bespreekbaar? Hoe krijg je ‘toegang’ tot je kind? Willen ze wel met jou praten?

Maar dat is een volgend projectje!

Prijsvraag

Nu alles bijna zover klaar is voor de verkoop hebben we nog een goede naam nodig. Een naam die de lading dekt maar wel vanuit een positieve insteek.

Daarvoor willen we deze keer jouw hulp inschakelen.

Weet jij een goede naam?

Laat het ons weten.
De prijs is nog een grote verrassing, durf jij het aan om je stem te laten horen?

Verkoop

Als de voorstelling is aangescherpt is hij klaar om gespeeld te worden!

We gaan bekijken voor wie de voorstelling interessant is en of er wellicht subsidiemogelijkheden zijn voor scholen om de voorstelling te financieren.

Een voorstelling maken is iets heel anders dan een voorstelling verkopen.
We maken een flyer en zetten de voorstelling op onze website bij ons aanbod.

Maak elk onderwerp bespreekbaar!

Blijf ons volgen.

Meer informatie?

Wil jij net als wij het met jongeren hebben over zaken die je niet zo 1,2,3 ziet? Denk hierbij aan eenzaamheid, depressie en het gevoel hebben dat je er niet bij hoort?

Heb jij toegang tot een groep jongeren waarvoor wij onze voorstelling kunnen geven?
Neem dan contact met ons op of boek direct deze voorstelling.

 

nieuwe voorstelling

page=single
Gaspeldoorn 1
5666 AX Geldrop
06-107 53 230
info@heldertheater.nl
Bezoekadres: 
Winde 11
5667 AX Geldrop
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram