interactief theater

Interactief & educatief

Helder Theater speelt interactieve voorstellingen. Toeschouwers worden actief betrokken door middel van herkenbaar spel. Acteurs maken lastige en spannende onderwerpen bespreekbaar. Tijdens zorgvuldig vormgegeven theaterstukken gaan wij direct aan de slag met de meningen en suggesties uit het publiek.

Hulp bij het vormen van een mening

De acteurs van Helder Theater belichten maatschappelijke thema’s vanuit verschillende invalshoeken. Lastige onderwerpen geven zij zo eerlijk mogelijk weer.

Scènes worden vanuit diverse standpunten gespeeld. Acteurs proberen, schakelen en communiceren. Zo geeft interactief theater, door de directe inzichten, gelijk houvast bij het vormen van een mening.

Actuele thema's

Voor iedere doelgroep worden speciaal scènes en voorstellingen geschreven. Bijvoorbeeld stukken over sociale media, alcohol, drugs, seksualiteit, roken, pesten, mantelzorg en eenzaamheid.

Ook is interactief theater mogelijk tijdens ouderavonden. Voor ieder gezelschap geldt een andere interactie waar onze acteurs behendig op inspelen. Voor nieuwe domeinen schrijft Helder Theater graag scènes en voorstellingen op maat.

Kennis als uitgangspunt

Thema’s worden uitgediept in samenwerking met kennispartners. Helder Theater werkt samen met GGD, Novadic Kentron, Bureau HALT, het Trimbos instituut en Centra voor jeugd en gezin.

Daarbij zijn de acteurs van Helder Theater professionals die de praktijk kennen. Vanuit een pedagogische of didactische achtergrond benaderen zij iedere doelgroep op een eigen passende manier.