CJP

trainingsacteurs

“Een trainingsacteur zorgt voor levensechte leersituaties.
Door de inzet van een professional kan uw deelnemer, in een veilige setting, kennismaken met mogelijke praktijksituaties.”

Professionele acteurs zorgen voor levensechte oefensituaties.
Onze trainingsacteurs zijn gespecialiseerd in het spelen van rollenspelen. Dit doen zij nadat duidelijk is afgestemd welke groeiwens uw deelnemer heeft. Deelnemers ervaren het spel met een trainingsacteur al snel als uitdagend. Een rollenspel verloopt natuurgetrouw maar bevat ook prikkelende elementen die direct vragen om actie of reactie.

Professionele trainingsacteurs van allerlei pluimage

Helder Theater besteedt veel aandacht aan het selecteren van de meest geschikte acteur voor de juiste training en opdracht. Met twintig gespecialiseerde trainingsacteurs kunnen wij direct inzoomen op de benodigde kwaliteit voor de opdracht. Of het nou gaat om een acteur  agressietraining of voor een klantvriendelijkheidstraining, Helder Theater levert u de geschikte professional voor de opdracht.

Experts met verstand van zaken:
Al onze trainingsacteurs bezitten didactische kwaliteiten. Zij weten dat zij slechts een middel zijn om de leerervaring van de deelnemer te dienen. Onze professionals spelen in op de leerdoelen. Zij zorgen dat uw deelnemer kan oefenen in een veilig oefenklimaat. Door de directe feedback, vanuit een gespeelde rol, wordt een leerervaring concreet en direct toepasbaar in de praktijk.

Onze aanpak
Juist bij trainings-acteren is het belangrijk om goed af te stemmen op wat de wensen zijn. Daarom wordt vooraf uitgebreid besproken wat uw vraag precies is. Na afloop wordt geëvalueerd met zowel de opdrachtgever als met de acteur. Door deze feedback blijven wij u de kwaliteit bieden die u nastreeft.

 

Wat bieden wij u?

  • Ervarend leren binnen levensechte situaties
  • Theorie vertaald wordt naar praktijksituaties
  • Oefenen aan de hand van realistisch spel
  • Gedrag uitproberen in veilige oefensituaties
  • Feedback van acteur die helpt bij het eigen maken van gewenst gedrag

Laagdrempelig en doelgericht
We vinden het belangrijk dat onze trainingsacteurs prettige samenwerkingspartners zijn van de trainer en meedenken in de passende vertaling van de opdracht/vraag. Daarom hanteren we een heldere werkwijze. Vertel ons wat u wilt trainen. Wij denken graag met u mee om dit doel op een prettige efficiënte manier te bereiken.

Meerwaarde inzetten trainingsacteur

  •  Het maakt het oefenen realistischer
  •  Een trainingsacteur is in staat om zijn handelen zo te doseren en sturen dat de cursist tijdens de spelsituatie feedback ontvangt op het effect van zijn gedrag
  •  Een trainingsacteur kan het de deelnemer gemakkelijker of moeilijker maken afhankelijk van de deelnemer zijn wensen
  •  Een trainingsacteur is in staat om te reageren middels spel en na afloop, vanuit zijn rol, feedback te geven wat het effect was van de gekozen aanpak

Heeft u vragen over de inzet van trainingsacteurs? Neem dan gerust contact met ons op.
Bellen kan natuurlijk ook! U bereikt ons op 06-107 53 230.

page=page
Gaspeldoorn 1
5666 AX Geldrop
06-107 53 230
info@heldertheater.nl
Bezoekadres: 
Winde 11
5667 AX Geldrop
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram