interactief theater

Interactief & educatief

Helder Theater speelt voorstellingen waarbij zij de toeschouwer actief betrekt door middel van interactief theater. Acteurs maken lastige en spannende onderwerpen bespreekbaar. Tijdens zorgvuldig vormgegeven theaterstukken gaan zij direct aan de slag met de meningen en suggesties uit het publiek.

Hulp bij het vormen van een mening

De acteurs van Helder Theater belichten maatschappelijke thema’s vanuit verschillende invalshoeken. Lastige onderwerpen geven zij zo eerlijk mogelijk weer.

Scènes worden vanuit diverse standpunten gespeeld. Acteurs proberen, schakelen en communiceren. Interactief theater geeft, door de directe inzichten, houvast bij het vormen van een mening.

Actuele thema's

Verliefdheid, alcohol, drugs, huiselijk geweld, sex, roken en vandalisme. Maar ook mantelzorg, weerbaarheid, vuurwerk en voeding & bewegen. Iedere doelgroep heeft zijn eigen voorstellingen.

Interactief theater tijdens ouderavonden en voorstellingen in de klas. Ieder gezelschap heeft een andere interactie. Voor nieuwe domeinen schrijft Helder Theater scènes en voorstellingen op maat.

Kennis als uitgangspunt

Thema’s worden uitgediept met kennispartners. Helder Theater werkt samen met GGD, Novadic Kentron, Bureau HALT, het Trimbos instituut en Centra voor jeugd en gezin.

De acteurs van Helder Theater zijn professionals die de praktijk kennen. Vanuit een pedagogische of didactische achtergrond benaderen zij iedere doelgroep op een eigen passende manier.