Hebben gestreste ouders domme kinderen? het effect van het goede voorbeeld

We hebben het tegenwoordig druk! Werken, Hobby's, vrienden, reizen, een gezin en soms een beetje ruimte voor onszelf. En daarnaast willen we het beste voor onze kinderen. Want we gunnen hen dat ze op zullen groeien tot weldenkende, zelfstandige en creatieve volwassenen die zich straks zonder enige moeite met hoofd en hart kunnen redden in onze hectische en veeleisende maatschappij.

Good, better, best! prestatiedruk bij jongeren

Steeds meer jongeren ervaren druk om te moeten presteren. En dat begint soms al op de lagere school. Op de middelbare school waar pubers te maken krijgen met oneindige keuzes en ' the fear of missing out' neemt deze druk alleen maar toe. Met meestal nadelige gevolgen voor degene die prestatiedruk ervaart. Stress, slapeloosheid, depressieve gevoelens en een burn-out. Onder studenten begint deze prestatiedruk zelfs een nijpend probleem te worden.